Slovenien

Vin har producerats i Slovenien i över 2 000 år och landet är nu hemvist för mer än 100 inhemska druvsorter.


2022-05-02 0